OFERTA

USŁUGI

Sprawdź nasze usługi dla firm

ksiegi-rachunkowe

Księgi Rachunkowe (pełna księgowość)

 • ewidencja aktywów i pasywów
 • sprawozdania finansowe, bilans, rachunek zysków i strat
 • ewidencja środków trwałych
 • ewidencja wyposażenia
 • ewidencja podatku od towarów i usług (VAT)
 • obsługa pracowników, rozliczenia wspólników
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym CIT, PIT i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 • zmiany/rejestracja w KRS
kpir

Książka Przychodów i Rozchodów

 • ewidencja kosztów i przychodów
 • ewidencja środków trwałych
 • ewidencja wyposażenia,
 • ewidencja podatku od towarów i usług (VAT)
 • obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
kadry-place

Obsługa kadrowo płacowa

 • list płac
 • imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA)
 • zgłoszenie do ubezpieczenia
 • deklaracji ZUS
 • deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4)(PIT-11)
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS
 • pomoc w organizacji szkoleń BHP
 • nadzór nad dokumentacją kadrową – w tym przygotowanie akt pracowników nowo zatrudnionych.
ryczalt

Ryczałt Ewidencjonowany

 • ewidencja przychodów
 • obsługa pracowników
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

ODEZWIJ SIĘ DO NAS

Zadzwoń lub napisz wiadomość.